Un retrato sobre Roger Ebert requería de un mayor esfuerzo estético e intelectual, un film menos melindroso y perezoso que este film apologético